Vakıfbank Kentsel Dönüşüm Kredisi adı verilen kampanya kapsamında yüzde 1,79 seviyesinden başlayan oranlarla 120 ay vadeli borçlanma ile kredi veriyor. . Afet riski altındaki yapıların dönüştürülmesini öngören “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamına giren kişiler kampanyalardan yararlanabilecekler.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ KAMPANYASI ŞARTLARI NELER?

1) Söz konusu kanun kapsamında kredi kullanacak hak sahiplerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca faiz desteği sağlanacak olup söz konusu destekten faydalanılabilmesi için gayrimenkulün “Riskli Alan”da bulunması veya riskli alan içinde yer almamakla birlikte gayrimenkulün “Riskli Yapı” olduğu teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Riskli alan: Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya İdare tarafından AFAD’ın görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alanı ifade eder. Riskli yapı: Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıyı ifade eder.

5) Hak sahiplerine kullandırılacak faiz destekli konut kredileri için azami vade 10 yıldır. Bireysel işyeri kredilerinde 7 yıldır.

6) Kentsel dönüşüm konut kredisi kullanacak müşterilerimiz ödemelerini eşit taksitli veya 24 ay sadece faiz ödemeli olarak gerçekleştirebilir.

VAKIFBANK KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ?

Bankanın güncel kentsel dönüşüm konut kredisi faiz oranı yüzed 1,79 olarak uygulanırken B sınıfı enerji verimlilik sınıfı olan binalarda yüzde 1,75 ve A sınıfı enerji verimlilik belgesi olan binalarda ise yüzde 1,71 olarak uygulanacak.

Editör: Aliye Tulum