Emniyet verilerini paylaşan 'Bombacı Mülayim' polis çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sinan Ateş davasının soruşturma ekibiyle ilgili MHP’ye iletilen gizli bilgiler! Sinan Ateş davasının soruşturma ekibiyle ilgili MHP’ye iletilen gizli bilgiler!

Açıklamada, "29 Mart 2024 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'nca V.K. hakkında; 'Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici veya amir ya da üstlerinin eylem ve işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte tek başına veya topluca bildiri dağıtmak ya da basın, haber ajansları, radyo ve televizyon kurumları ve diğer iletişim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna yönelik bilgi, yazı ve demeç vermek' suçundan 'meslekten çıkarma' disiplin cezası ile; ayrıca yapmış olduğu diğer paylaşımlar nedeniyle 'göreve çıkılmaması için propaganda yapmak, kışkırtmak, zorlamak, karar alınmasını sağlamak, alınan bu karara katılmak veya karar uyarınca göreve çıkmamak' fiilini işlediği sübuta erdiğinden 2'nci kez 'meslekten çıkarma' disiplin cezası kararı verilmiştir. Emniyet Teşkilatımızda görevli 350 bin personelimiz, yılın 365 günü, gece gündüz demeden görev sorumluluğu bilinciyle canla başla çalışmaya devam etmektedir. 179 yıllık şanlı bir maziye sahip emniyet teşkilatımızda, hukuk ve disiplin kurallarımız işlemeye devam edecektir" denildi

Editör: Aliye Tulum