Migren


Baş ağrısı, insanların en sık yaşadığı ağrı türlerinden birisidir. Pek çok tipi olmasına rağmen gerilim tipi veya migren en sık görülen tipleridir. Migren, bulantı, kusma, fotofobi ve fonofobinin eşlik ettiği tekrarlayan tek taraflı baş ağrıları ile karakterize nörovasküler bir hastalıktır.

Belirti ve tanısal kriterler Uluslararası Baş Ağrısı 
Topluluğu tarafından şöyle tanımlanmıştır
- 6 aylık bir zamanda en az 5 atak olması
- Baş ağrılarının birkaç saatle birkaç gün arasında sürmesi (4-72 saat)

- Baş ağrısının orta şiddette veya çok şiddetli  olması
-Fiziksel aktiviteyle ağrının kötüleşmesi
-Tek taraflı olması
-Zonklayıcı (pulsatil) karakterde ağrının  görülmesidir
-Baş ağrısının, bulantı veya kusma ile gürültü veya ışık hassasiyeti özelliklerin en az biriyle ilişkili olması
- Hasta öykü ve muayenesinde başka bir başağrısı sebebi bulunmamasıdır.

Migrenin Nedenleri 

Migren genetik bir temele sahip olmasına rağmen iç veya dış faktörlerle tetiklenebilir ya da belirgin bir faktör olmadan ortaya çıkabilir. Migren, Yunanca hemikrania kelimesinden türetilmiştir ve çoğu olguda başın bir yarısında ağrı meydana gelir.

Migren ataklarını tetikleyen faktörler,
Stres, uyku ve yemek düzeni değişikliği, yüksek ses, keskin kokular, titreşen ışıklar gibi birçok çevresel faktör migren atağını tetikleyebilir. Bazı hastalarda yiyeceklerinde atakları tetiklediği görülmüştür.
Migren hastalarında servikal kaslarda sertlik, başın anterior tilti, servikal kaslarda tetik noktalar ve sınırlı servikal hareket açıklığı olabilir. Bu faktörler migren ataklarını tetikleyebilir ve uygun şekilde ele 
alınmadığında migrenin kronikleşmesine neden olur.

Migrenin neden olabileceği istenmeyen sonuçlar:
Mide ve bağırsak hastalıkları: Bazı yüksek doz veya uzun bir süre alınan ağrı kesiciler, özellikle karın ağrısı, kanama, gastrit, ülser gibi mide ya da bağırsak hastalıklarına sebep olabilir.
Aşırı ilaç kullanımı sonucunda baş ağrısı: Son üç ay içerisinde ayda on günden fazla yüksek doz reçeteli veya reçetesiz ilaç almak ciddi, hiç geçmeyen, sürekli olabilen ilaç aşırı kullanım baş ağrısına neden olabilir.

Aşırı ilaç kullanımı baş ağrısı, ilaçların ağrı giderici özelliklerini kaybetmesi ve kendileri baş ağrısına neden olmaya başladıklarında ortaya çıkar. Bu kısır döngü daha fazla ağrı kesici kullanmayı gerektirebilir. Ancak bu da ağrıyı gidermemekle birlikte sadece baş ağrısının daha da kronik hale gelmesine sebep olacaktır. Ayrıca bu durum mide ülserine geçirgen bağırsağa neden olabilir.
Migrenöz infarkt (beyin damar tıkanıklığı): Bir saatten daha uzun süren aura olduğu durumda olası beyin damar tıkanıklığı açısından bir nöroloji uzmanı ile görüşülmesi önerilir. Doktorunuz olası beyin damar tıkanıklığı ya da kanamasını dışlamak için beyin görüntülemesi isteyebilir.

Migren Nasıl Tedavi Edilir?
Tedavi hastaya özgü olarak planlanmalı, hastanın anamnezi ve kapsamlı muayenesi de bu planlama sırasında göz önünde bulundurulmalıdır. Migren tedavisinde amaç akut ağrıyı kontrol altında tutmak veya atak sayısını, süresini ve şiddetini azaltmaktır. Tedavi farmakalojik ve nonfarmakolojik 
iki yaklaşım olarak tedavi edilir. 

Migren tedavisinde fizyoterapinin yeri?

Migrende genellikle ilaç tedavisi kullanılır fakat bazı hastalar yan etkilerinden 
dolayı ilacı tolere edemez. Bazı hastalar ise ilaç kullanmaktan kaçınmak için fizyoterapi 
ve rehabilitasyon yöntemlerine yönelirler. Egzersiz, postüral 
düzeltmeler, germe, kuvvetlendirme egzersizleri, kayropraktik teknikleri, aktif ve pasif 
mobilizasyon ve manipülasyon gibi manuel terapi teknikleri, yumuşak doku çalışmaları 
kullanılan fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemler arasındadır. Bu uygulamalara ek 
olarak buz uygulamaları, elektroterapi ajanları, yoga, tai-chi, relaksasyon egzersizleri, 
klasik masaj da tercih edilen yöntemlerdendir.

Boyun ağrısı, baş ağrısı olan hastalarda oldukça sık rastlanan bir semptomdur 
ve çoğu baş ağrısının patofizyolojik mekanizmasıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple baş ağrısı tedavi için fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerine de sıkça başvurulmaktadır.
Migren 4 evreden oluşmaktadır.

• Prodrom (öncü fenomen)
• Aura
• Baş Ağrısı
• Postdrom (düzelme)

 Yaşadığımız ağrının migrene bağlı olduğunu anlayabilir miyiz?

Baş ağrısı, toplumun %90'ında görülen yaygın bir şikayettir. Baş ağrıları, Uluslararası Baş Ağrısı Derneği tarafından 14 ana grup altında sınıflandırmıştır. Baş ağrısının migren diye bilmek için uzman kişiler tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

[email protected]

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
27Tem

Bel Ağrısı

01Haz

Migren

13May

Kütletme Sanatı

26Nis

Vücut Zekası