İstanbul Ekonomi Araştırma'nın 16-20 Şubat 2023 tarihinde Türkiye çapında 26 ilde 2000 kişi ile bir anket gerçekleştirdi. Anket sonuçları ise çok çarpıcı. Katılımcıların beşte birinin ya da beşte birinden fazlasının 'Hiç güvenmiyorum' yanıtını verdiği kurumlar AFAD (%22), Belediyeler (%20), Valilikler (%28) ve Kızılay (%25) oldu.

Bomba kulis iddiası! Yeni bakanların isimleri belli oldu! Bomba kulis iddiası! Yeni bakanların isimleri belli oldu!

Yapılan anketin açıklamasında ''Her 10 katılımcıdan 3'ü AFAD'a, belediyelere ve Kızılay'a güvenmiyor' denildi.

Türkiye Raporu, söz konusu anketle ilgili sonuçları şöyle aktardı:

Katılımcılarımız %87 ile en çok gönüllü yardımlarına, bir başka deyişle toplumdaki dayanışma duygusuna güveniyor. Deprem sonrasında ilk 3 gün afet alanına gönderilmeyen, sonra da kamuoyu tarafından gönderilen ekiplerin yeterli sayıda olup olmadığı sorgulanan askerlerin bağlı olduğu kurum TSK ise %79 ile ikinci olarak en çok güvenilen kurum oldu. Üçüncü olarak ise %76 ile Haluk Levent'in AHBAP Derneği sıralamayı takip etti. Afet yönetimi konusunda valiliklere güvenmeyenlerin oranı ise %41.'