Türk Ticaret Bankası'nın satışı için düzenlenen ihale tamamlandı. İhalede en yüksek teklifi, 455 milyon TL ile İhracatı Geliştirme A.Ş. verdi. İhalenin sonucu BDDK ve Rekabet Kurumu onaylarından sonra TMSF Fon Kurul tarafından belirlenecek. TMSF, Türk Ticaret Bankası A.Ş.'nin Fon'a ait yüzde 98,4 oranındaki 10,7 milyar adet hissesini ihale yoluyla satışa çıkarmıştı.

Altı katılımcı teklif vermiş

Şartname alan katılımcı sayısı 13, teklif veren katılımcı sayısı altı oldu. İhaleye son teklif verme tarihi olan 20 Mart itibarıyla altı katılımcı tarafından teklif başvurusunda bulunulduğu görüldü.

Satış komisyonu tarafından, ihale şartnamesi gereğince yapılan inceleme neticesinde, katılımcılardan üçünün şartname gereklerini/koşullarını sağladığı tespit edildi. Gerekli şartları taşımayanlar hakkında tutanak tutulduğu için ihaleye katılmaları mümkün olmadı.

110 yıllık geçmişi var

Prof. Dr. Özgür Demirtaş açıkladı: Zamlar düşük mü olacak? Prof. Dr. Özgür Demirtaş açıkladı: Zamlar düşük mü olacak?

1913'te kurulan bankanın yönetimi finansal kriz sürecinde mali bünyesinin zayıflaması nedeni ile 6 Kasım 1997'de TMSF'ye devrolmuş, 2001'de de bankacılık faaliyetleri sona ermişti. 2019'da bankanın faaliyete geçmesi için tekrar çalışmalara başlandı.

'Muhammen bedel üzerinde satıldı'

TMSF'den yapılan açıklamada, muhammen bedel olan 380 milyon liranın üzerinde bir rakamla satışın gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

'BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) 2001 yılında Türk Ticaret Bankası'nın lisansının kaldırılmasına ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi hususunda TMSF'nin yetkili kılınmasına karar vermiştir.

Kurumumuzun 20 yılı bulan yoğun çalışmaları neticesinde banka tasfiyeden çıkarılmış, yeniden lisans almaya hak kazanmış ve şeffaf ihaleyle satışı gerçekleştirilmiştir.

Türk Ticaret Bankası'nın bankacılık yapma izni (bir adet lisansı) bulunmaktadır.

Muhammen satış bedeli, uluslararası bir bağımsız denetim şirketinin incelemeleri neticesinde 380 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu bedelin içerisinde, bankanın son bir yıl içerisinde güncellenen değerleme raporlarına göre gayrimenkullerinin toplam değeri 19 milyon TL'dir.

İhale Resmî Gazete'de ve kurumumuzun internet sitesinde ilan edilerek kamuoyuna duyurulmuş, şartname alarak Bilgi Odası'na giren her katılımcıya başından sonuna kadar özenle bilgi paylaşımı yapılmıştır.

İhale, TMSF Fon Kurulu tarafından oluşturulan Satış Komisyonu'nca her aşaması tutanak altına alınarak, şeffaf ve rekabet ortamı oluşturularak gerçekleştirilmiştir. Şartname alan katılımcı sayısı 13 olup, teklif veren katılımcı sayısı 6'dır.

İhaleye son teklif verme tarihi olan 20.03.2023 günü saat 17:00 itibarıyla 6 teklif sahibi tarafından teklif başvurusunda bulunulmuştur. Satış Komisyonu tarafından, İhale Şartnamesi gereğince yapılan inceleme neticesinde; katılımcılardan 3'ünün şartname gereklerini/koşullarını sağladığı tespit edilmiştir. Gerekli şartları taşımayanlar hakkında tutanak tutulmuş, bu nedenle ihaleye katılmaları mümkün olamamıştır.

Her aşaması tutanakla kayıt altına alınarak yürütülen; 21.03.2023 tarihinde kapalı zarfların katılımcıların huzurunda açılması ve akabinde açık artırma yapılması suretiyle neticelendirilen ihale süreci 380 milyon TL olarak belirlenen muhammen bedelin üzerinde bir rakamla, 455 milyon TL ile sonuçlanmıştır.

İhalede en yüksek teklifi veren İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) bir kamu kuruluşudur. TC Ticaret Bakanlığı'nın koordinesinde 1 Ekim 2021'de faaliyete geçmiştir. Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçılar Birlikleri, Türk Eximbank ile birlikte 20 kamu ve özel bankasının ortak olduğu İGE (İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi), sermaye yetersizliği içinde olan ihracatçılara münhasıran, ihracat kredileri için kefalet vermek üzere kamu adına faaliyetlerini yürütmektedir.

İhale, BDDK ve Rekabet Kurumu onayları alındıktan sonra, TMSF Fon Kurulu'na sunularak sonuçlandırılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'