“Yetmez ama evet” kampanyasıyla 2010 Anayasa Değişikliği referandumunda ‘Evet’ oyu kullanacağını açıklayan adlardan olan Sezen Aksu, sözleri çarpıtılarak hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulan Yanardağ’ı icraya verdi. Aksu, programında yetmez fakat evetçiliğini vurgulayan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a 8 Kasım 2021 tarihinde 100 bin TL tazminat talebiyle dava açtı. 2022’nin Aralık ayında mahkeme Yanardağ’ın 30 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. İcra işlemi için Aralık 2022 tarihinden bu yana herhangi bir tarih seçilebilecekken Yanardağ’ın cezaevinde olduğu tarihte bu işlemin yapılması da dikkat çekti.

YETMEZ FAKAT EVET

Yanardağ’ın avukatları icra kararını istinafa taşırken, ‘yetmez fakat evet’ diyerek AKP politikalarını destekleyen Sezen Aksu’da karşı istinaf yoluna giderek mahkemenin 30 bin lira tazminat kararının bozulup en başta talep edilmiş olduğu üzere 100 bin lira olarak ödenmesini istedi.

Sezen Aksu tarafınca istinafa yapılan başvuru şu şekilde:

NETİCE VE TALEP:

Ayşenur Arslan'dan terör saldırısıyla ilgili skandal ifadeler: Hiçbir şey yapamadan ölünmez Ayşenur Arslan'dan terör saldırısıyla ilgili skandal ifadeler: Hiçbir şey yapamadan ölünmez

Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak sebeplere binaen;
1) Davalı tarafın İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin USUL VE YASAYA UYGUN 08.12.2022 tarih ve 2021/570 E. 2022/438 K.sayılı kararın bozulmasına yönelik haksız ve hukuka aykırı istinaf taleplerine karşı cevaplarımız ve itirazlarımızın KABULÜ ile davalı tarafın haksız ve hukuka aykırı istinaf taleplerinin reddine ve KARARIN ONANMASINA karar verilmesi,
2) Yerel Mahkeme kararı usul ve yasaya uygun olmakla birlikte yerel mahkeme kararının Davalı tarafça istinaf edilmiş olması sebebi ile tarafımızca da yalnız tazminat tutarı bakımından Karşı İstinaf yoluna başvuruyoruz Bu sebeple, İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 08.12.2022 tarih ve 2021/570 E. 2022/438 K.sayılı kararının talep etmiş olduğumuz 100.000 TL manevi tazminat miktarından fahiş bir indirim yapılarak 30.000 TL manevi tazminata hükmedilmiş olması sebebi karşı istinaf yoluna başvurarak Sayın Yüksek Mahkemece yapılacak istinaf incelemesi neticesinde tazminat tutarının düşük olması sebebi ile bozularak kaldırılmasına ve yeniden yargılama yapılarak talebimiz doğrultusunda işbu haklı davamızın tümden kabulüne ve Müvekkile 100.000 TL tazminat ödenmesine karar verilmesini,
3) Yargılama giderleri ve vekalet tutarının karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Merdan Yanardağ: Sezen Aksu’yu utancıyla baş başa bırakıyorum.

NE OLMUŞTU?

Merdan Yanardağ’ın Sezen Aksu’nun açtığı davaya konu olan sözleri ise şu şekilde:

“Sezen Aksu’ya ben hatırlatmak isterim, Sezen Aksu bu ülkedeki en kirli yetmez fakat evetçilerden biridir. Altını çizerek söylüyorum, en kirli. Çünkü biz hayır kampanyası yürütürken kişisel olarak, gazeteci olarak, aydın olmaya çalışan insanlar olarak, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının yarısını iki cihanda birden lekeli olmakla suçladı. Biz bunu unutmadık Sezen Aksu. Ki niye şaşırıyorsun? Senin verdiğin yetkiyi, sizin verdiğiniz yetkiyi AKP iktidarı tepe tepe kullanıyor. Niye şaşırıyorsun? Bu cehennemin yolunu döşeyenlerden biri de sensin. Maalesef sensin.''