Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, “Veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli.” ifadeleri tepki çekerken konu yargıya taşındı.

Millî Eğitim Bakanı'ın açıklamasından sonra, Türkiye Aile Meclisi Şanlıurfa İl Temsilciliği ve Şanlıurfa’daki bazı Sivil Toplum kuruluşları 'karma eğitim'in kaldırılması için imza kampanyası başlattı.

Grup adına açıklama yapan Handan Karataş, karma eğitimin zorunlu hâle getirilmesinin bilimsel bir çalışmanın sonucu değil tamamıyla siyasi ve ideolojik bir tercih olduğunu ileri sürdü.

"ZORUNLU KARMA EĞİTİM EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRIDIR"

Handan Karataş, "Zorunlu karma eğitimden vazgeçilmeli, her alanda olmak üzere, her yerde kız ve erkek okulları açılmalıdır." diyerek, taleplerini şöyle dile getirdi:

"1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki ‘karma eğitim zorunludur’ kavramı anayasanın 10. maddesindeki, eşitlik ilkesine aykırıdır, değiştirilmelidir. Bu okullara gitme tercihi veli ve öğrencilere bırakılmalıdır. Eğitimin her alanında toplumun dini hassasiyetleri dikkate alınmalı, düzenlemeler ona göre yapılmalıdır. Akademisyenlerden bir ekip kurulmalı, eğitimin temel sorunları ile birlikte karma eğitimin fayda ve zararları araştırılmalı ve eğitimin sorunları çözüme kavuşturulmalıdır."

"EĞİTİM İDEOLOJİDEN ARINDIRILMALI"

Handan Kara, sözlerini şöyle sürdürdü: "Okullardaki başarısızlıkların sebepleri araştırılmalı, sorunların kaynağı tespit edilerek çözüm üretilmelidir. Okullardaki şiddet, taciz ve gayri ahlaki davranışların sebepleri araştırılmalı bunlara giden yolların önü tıkanmalıdır. Eğitim ideolojiden arındırılmalı, küçük bir azınlığın yüksek sesli itirazlarına mahkûm edilmemelidir. Eğitimde nicelikten çok niteliğe önem verilmeli, düzenlemeler ona göre yapılmalıdır. Toplumun ve asrın ihtiyaçlarına uygun alternatif eğitim modelleri geliştirilmeli."

Editör: Batuhan Yavuz