Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yeşil Sol Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez’in karma eğitimle ilgili önergesini cevapladı.

Bakan Tekin, "İhtiyaç olması halinde yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrenciler için ayrı okulların kanun kapsamında açılabilmesi için herhangi bir engel bulunmamaktadır." dedi.

İrmez, Milli Eğitim Bakanı Tekin'in Temmuz ayında bir TV kanalında yaptığı, "Gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli." açıklamasını TBMM’ye taşımıştı.

İrmez, Bakanlığın 'kız okullarına' dair bir çalışmasının olup olmadığını sormuştu.

Önergeyi yanıtlayan Bakan Tekin, Millî Eğitim Kanunu’nun 'karma eğitim' maddesini örnek göstererek 'kız okullarının' açılmasına kanunen bir engel olmadığını belirtti. Ancak aynı Kanunun 12. maddesinde ise "Türk millî eğitiminde laiklik esastır." ifadesi yer alıyor.

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı! Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı!

Bakan Tekin’in yanıtı şöyle: "Millî Eğitim Temel Kanunu'nun ‘Karma eğitim’ başlıklı 15'inci maddesinde: ‘Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkân ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.’ hükmü yer almaktadır. Görüleceği üzere ihtiyaç olması hâlinde yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrenciler için ayrı okulların kanun kapsamında açılabilmesi için herhangi bir engel bulunmamaktadır."

"GEREKİRSE KIZ OKULLARI DA AÇABİLMELİYİZ"

Yusuf Tekin, 11 Temmuz’da şunları söylemişti:

"Kız çocuklarını okula göndermeyen ailelerin en baştaki argümanı, 'Ben çocuğumu erkeklerle aynı okula göndermek istemiyorum' oluyor. Şimdi benim Milli Eğitim olarak birincil hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşması sağlamak. O zaman veliyi ikna etmek için biz, gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz, veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli.”