Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan Kamuda Tasarruf Paketi'nde, milyonlarca memuru ilgilendiren düzenlemeler de yer aldı.Pakete göre, yeni lojman kiralanması durdurulacak, kamuda personel servisi hizmeti kaldırılacak ve sosyal tesisler satılacak. 

Personel servislerinin kaldırılması, lojman kiralarının artırılması gibi kararlara tepki göstereren Kamu-Sen(Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu), tasarruf kararnamesine karşı dava açtı.

 Kamu - Sen, lojman kiralarını artıran, servisleri kaldıran, kamuya alınacak personel sayısını sınırlandıran düzenlemelerin iptali istemiyle dava açtı. 

MALİYET TASARRUF MİKTARINDAN ÇOK DAHA FAZLA OLACAKTIR

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre sendikanın itirazları şu şekilde:

"Kamuya yeni personel alımının emekli olan kamu görevlisi sayısı ile sınırlandırılması gözden geçirilmesi gereken bir karardır. Böyle bir karar, önümüzdeki yıllarda artacak nüfusa ve hizmet ihtiyacına paralel olarak kamu çalışanı açığının daha da büyümesine yol açacaktır.

Personel servislerinin kaldırılmasının toplamda 85 milyon TL tutarında bir tasarruf sağlayacağı ifade edilmektedir. Ancak personele verilecek ulaşım kartları, artacak akaryakıt masrafları dikkate alındığında maliyet tasarruf miktarından çok daha fazla olacaktır.

SENDİKACILIK VE TOPLUSÖZLEŞME İLKELERİNE AYKIRI BİR DURUM

Servis hizmetlerine yönelik olarak alınmış toplusözleşme kararlarının da böyle bir çalışma ile iptal ediliyor olması, sendikacılık ve toplusözleşme ilkelerine aykırı bir durum olarak toplu sözleşmenin özerkliğini yok etmek anlamı taşıyacaktır.

Kamu lojmanları ise nispeten kolaylık yaratmaktadır. Bu kiraların rayiç bedel üzerinden değerlendirilecek olması kamu hizmetlerinin tamamen aksamasına yol açacak, beklenen etkiyi yaratamayacaktır.

Esnek ve kısmi çalışma, bilinen anlamıyla güvencesiz istihdam ve çalışılan süreye bağlı olarak ödenen düşük ücretleri ifade etmektedir. Kamu personel rejiminin, anayasanın 128. maddesine uygun olarak kamu hizmetlerinin asli ve sürekli devlet memurları ve diğer kamu görevlileri eliyle gördürülmesine dayandırılması gerekmektedir."

Özgür Özel'den Mehmet Şimşek mesajı: Türkiye'nin en büyük direnişini başlatacağım Özgür Özel'den Mehmet Şimşek mesajı: Türkiye'nin en büyük direnişini başlatacağım

Editör: Gülşah Yıldız