TBMM Başkanı Mustafa Şentop, başörtüsü tartışmalarıyla ilgili, 'Böyle bir tartışma varsa o zaman bunu bir kanun bağlamında ele almak yanlıştır çünkü kanunda bir düzenleme yaptığınız zaman böyle bir özgürlüğü kanundan kaynaklanan bir özgürlüğe bağlamış, dönüştürmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla kanun yapma çoğunluğuna sahip bir grup, serbestlik yönünde bir kanun yaparken, siz meseleyi kanundan kaynaklanan hakka dönüştürdüğünüz için bir başkaları da gelip bu sefer o kanunu kaldırmak suretiyle bunun yasaklanabileceği de düşünülebilir' dedi.

'Başörtüsü meselesi yeniden gündeme geldi'

Şentop, üniversitelerde başörtüsünün önceki dönemlerde sorunlar oluşturduğunu anımsatarak, 'Üniversitelerimiz daha önce bir 15 sene önce toplumdan, siyasetten ve devletten uzak; kendi içinde kapalı birtakım gündemlerle çalışan kurumlardı. Kendi özel gündemleri vardı. En önemli gündemlerde birisi de üniversitelere başörtülü öğrenci sokmamaktı. Tabi başörtü meselesi yeniden gündeme geldi. Burada başörtü meselesini sadece kız öğrencilerimizin başını örtmesi ve bu şekilde derse girmesi olarak değerlendirmemek lazım. Başörtüsü meselesi, Türkiye'de 1968-69'dan beri sembolik mesele olarak tartışılmaktadır. Esasen bunu görmek lazım. Başörtüsü dindarlığın, dini hayatın bir sembolüdür. Başörtüsüne karşı olmak esasen başörtüsüne karşı olmak değildir. Dini hayatın, toplumsal hayatta görünürlüğüne karşı olmaktır. Buradaki tartışmaların arka planına baktığınızda budur' dedi.