İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Yargıtay'ın Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi'nin ikinci kez verdiği 'hak ihlali' kararına uymamasına sert tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Zorlu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerinin Anayasa Mahkemesi kararına uymamalarının ciddi bir hukuki tartışma yarattığını belirtti. Zorlu, "Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri, Anayasa Mahkemesi kararına uymamakla açıkça görev suçu işlemekte oldukları, Anayasal düzene aykırı hareket ettikleri pek çok hukukçunun ortak görüşü haline gelmiştir" dedi.

Meclis Gündemine Taşıdı

Zorlu, Yargıtay’ın Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararını Meclis gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Zorlu, “Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında devam eden yargılama sonucunda, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, Anayasa Mahkemesi’nin kararına “uymama” biçiminde karar vermesiyle başlayan yüksek yargı organları arasındaki kriz, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi kararına uymaması ve tanımaması şeklinde devam etmektedir” dedi.

Zorlu, Bakan Tunç'a Sorular Yöneltti

“Türk vatandaşları ve Türk mahkemeleri, normlar hiyerarşisinin en üstünde yer alan Anayasa hükümleriyle bağlı olmakla birlikte istisnaları bulunmadığı sabittir” diyen Zorlu, yürürlükte olan Türk Anayasası’na göre; Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı ve kesin olduğunu vurguladı.

“Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” şeklindeki Anayasa Madde 138/4 ile “Anayasa Mahkemesi kararları (…) yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.” şeklindeki Anayasa Madde 153’e dikkat çeken Zorlu, şu ifadelerle devam etti;

“Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri, Anayasa Mahkemesi kararına uymamakla açıkça görev suçu işlemekte oldukları, Anayasal düzene aykırı hareket ettikleri pek çok hukukçunun ortak görüşü haline gelmiştir. Gerek vatandaşların gerekse hukuk mesleklerini icra edenlerin, yargılama aşamasında hangi merciin kararının bağlayıcı olduğu, son başvuru merciin hangi mahkeme olduğu yönünde aydınlatılması icap etmektedir.”'

Madenciliği eleştiren köylülere 'zırcahil' demişti! Celal Şengör'den açıklama Madenciliği eleştiren köylülere 'zırcahil' demişti! Celal Şengör'den açıklama

Zorlu Bakan Tunç’tan şu sorulara yanıt istedi:

-Yürürlükte olan Türk Anayasası’nın 153.maddesi iptal edilmiş midir?
-Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolu kaldırılmış mıdır?
-Yargıtay’da kesinleşmiş bir kararın ardından Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru imkânı sunulmuş olan Türk vatandaşları hakkında Anayasa Mahkemesi’nin lehe verdiği karara bağlayıcılık kazandıran mercii neresidir?
-Bir Türk vatandaşının Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Bölge Adliye/İdare Mahkemeleri veya ilk derece mahkemelerinin o kişi aleyhinde vermiş olduğu karara “uymama” hakkı bulunmakta mıdır?

Editör: Şevval Başçakır