Tunceli Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Fatih Mehmet Maçoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) İstanbul Kadıköy Belediye Başkan adayı olacak.

Sosyalist Meclisler Federasyonu'nun (SMF) yaptığı açıklamaya göre, Maçoğlu'nun aday gösterilmesi kararı, Sakarya'da yapılan toplantıda alındı. Açıklamada, Maçoğlu'nun adaylığının, "Kadıköy'de halkın taleplerini ve iradesini temsil edecek, demokratik ve katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla hizmet edecek bir aday" olması nedeniyle alındığı belirtildi.

Karar Altına Almış Bulunmaktayız

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlere yönelik hazırlıklar, tutumlar ve ittifaklar giderek belirginleşmeye başlamış durumdadır. İktidar ve muhalefetiyle burjuva cephenin durumunu takip etmekle birlikte, varlık gerekçemizin doğal sonucu olarak demokratik, sol-sosyalist cephenin sürece dair hazırlık ve tutumu politik sorumluluğumuzun esasını oluşturmaktadır.

Özgür Özel: 1 Nisan'dan sonra iktidarın ekonomi politikası, yurttaşları ezmeye devam edecek Özgür Özel: 1 Nisan'dan sonra iktidarın ekonomi politikası, yurttaşları ezmeye devam edecek

Sosyalist Meclisler Federasyonu olarak daha önce yaptığımız özet bir açıklamayla yerel seçimlere yönelik taktik siyasetimizi ve somutlaşan bir dizi meseleyi demokratik kamuoyu ile paylaşmıştık.

Ülke genelinde seçimlere yönelik, kurumsal temelde dahil olduğumuz tüm yerellerde kendi hazırlık ve çalışmalarımız esasta netleşip sonuçlanmakla birlikte, yerel seçimler siyasetimizin esasını oluşturan demokratik ve sol-sosyalist ittifaklar sürecine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu noktadaki görüşmeler önemli bir olgunluğa erişmekle birlikte, her bir alanda netleşerek ortaya çıkacak sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Fatih Mehmet Maçoğlu yoldaşımızın durumuna dair somutlaşan kararımız ise özetle şu şekildedir.

Daha önce yaptığımız açıklamada Dersim belediye başkanımız Fatih Mehmet Maçoğlu yoldaşımızın üçüncü dönem aday olma durumunu kararlaştırarak kamuoyu ile paylaşmıştık.

Gelinen aşamada sürecin tüm yönlerini, dinamiklerini, ittifak güçlerimizin ve halkımızın öneri ve taleplerini göz önünde tutan kurumumuz; ranta, talana ve yandaşçılığa karşı; şeffaf, demokratik, halkçı yerel yönetimler programımızın “Komünist Başkan” nezdinde kitlelerde yarattığı sahiplenme ve olumlu etkisinin halklarımızın ortak çıkarı için tüm ülkeye yayılmasını bir sorumluluk olarak ele almıştır. Bu anlamıyla, demokrat, sol-sosyalist kurumlarla yaptığımız istişareler sonucu Fatih Mehmet Maçoğlu yoldaşımızın İstanbul’un Kadıköy ilçesinde TKP çatı partisi altında demokratik, sol-sosyalist güçlerin ortak adayı olarak yerel seçimlere girmesini karar altına almış bulunmaktayız.

Fatih yoldaşımızın somutlaşan adaylığı, demokratik, sol-sosyalist kurumların ortak plânlaması doğrultusunda en kısa sürede bir deklarasyon ile kamuoyuna ilan edilecektir.''

Editör: Şevval Başçakır