SOL Parti Genel Merkezi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü dönem cumhurbaşkanlığı adaylığına itirazda bulundu. Dilekçede, Erdoğan'ın 2014 ve 2018'de cumhurbaşkanı seçilmesiyle Anayasa'daki iki dönemini tamamladığı belirtildi. Referandum sonrasına ilişkin herhangi bir düzenleme olmadığına da işaret edildi. Dilekçede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü dönem adaylığının hem Anayasa hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilgili maddelerince yasak olduğu vurgulandı.

Dilekçede yer alan gerekçeler şöyle sıralandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Mart 2023 tarihinde Anayasa'nın 116/2. maddesi uyarınca seçimlerin yenilenmesi kararı almıştır. Anayasa'nın 101/2. maddesine göre 'Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.'

2017 yılında Anayasa'da yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı'nın yetki ve görevleri artırılmış, ancak bu değişiklik öncesindeki seçimlerin 101/2. maddesi dışında kaldığı yolunda Anayasa'ya bir geçici madde de konulmamıştır. Erdoğan, 2014 ve 2018 yıllarında iki kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Seçimlerin yenilenmesi kararı TBMM tarafından değil, Cumhurbaşkanı tarafından alındığı için Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'nın 101/2, 116/3. maddelerindeki ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Yasası'nın 3/2. maddesindeki düzenlemeler uyarınca Cumhurbaşkanı adayı gösterilemez.

Yasama organının bazı konularda çıkarabileceği yasaları, Cumhurbaşkanı'nın kararname adı altında çıkarabilmesi nedeniyle, adaylık engeline rağmen yapılan işlemle İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 1. Protokolü'nün 3. maddesine de aykırılığa neden olmuştur.