Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Ekonomi vatandaşımızın temel gündemi. Demokrat bir ortamda vatandaşımızın gündemi neyse bizim önceliğimizde o olmuştur. Genel kanıyı gördüğümüzde turizmde, sağlıkta, istihdamda iyi bir performansımız olduğunu söyleyebilirim. Ama enflasyonda daha sorunlu bir tablo görüyoruz tabi. Yıl sonunu %60'la kapattık. Bugün geldiğimiz noktada %43'lere geldiğimizi düşünüyoruz aşağı doğru bir inme var. Türkiye tercihi çok açık bir şekilde yapmıştır. Büyüme ve istihdam öncelikli ama burada enflasyonu da düşürmek için çalışıyoruz.

GIDA FİYATLARI

Bu sene enflasyon dediğimiz rakam yüzlerce kalemin ortalamasından oluşan bir rakam. Dolayısıyla sizin tüketim kalıbınız o ortalamanın dışına çıkarsa sizin de sizin de kendinize göre bir enflasyonunuz var demektir. Yalnız şunu söyleyebiliriz; biraz genelleme yaparak; gıda, konut ve enerji bu üç konu temel hane halkının giderlerini ilgilendiriyor. Bizim hedefimiz kalıcı bir şekilde enflasyonu düşürmek. Bu üç konuda bizim için önemli.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARI

Bunu sürekli zaten vurguluyoruz. Denetim yapılması lazım elbette. Serbest piyasa denetimin olmaması değildir. Dolayısıyla zaten bizde bu konuda bazı politikalarımı yürürlüğe koyduk zamanla da artacaktır politikalarımız. Bir takım adımlar attık önümüzdeki günlerde de bunların devamını sürdüreceğiz. Arzı arttırmak önemli olan. Arzı arttırdığınız zaman piyasaya daha fazla ürün verdiğimiz zaman dolayısıyla fiyatlarda düşecektir. Esas olan piyasaya daha fazla malın arz edilmesi. Mevcutta bizim tarımsal üretimimizi daha fazla arttırmamız gerekiyor. Tarım modası geçecek bir sektör değil, stratejik bir sektör. Tarıma çok daha fazla yoğunlaşmamız gerekiyor. Sulamadan tutun, sözleşmeli çiftçiye kadar bir çok politikada başlığı seçim beyannamemizde görebilirsiniz.

PETROL VE DOĞAL GAZ KEŞİFLERİ ENERJİDEKİ FİYATLARI NASIL ETİKEYECEK?

Enerji bir maliyet unsuru temel bir girdi. Dolayısıyla enerji maliyetini düşürdüğünüz zaman hem hane haklarının daha az harcama yapmasına imkan sağlıyorsunuz hem de iş yerlerinin maliyetlerini düşürmüş oluyorsunuz. Bu kapsamda dış dünya ile rekabet halinde oluyorsunuz. Enerjide dışa bağlılığımızı azaltan politikalar güdüyoruz. Bir tanesi bu petrol aramaları. Karadeniz gazımız, Gabar'da ki petrolümüz yeni aramalarla inşallah önümüzdeki dönemde yeni müjdeler de alacağız. Dolayısıyla bir taraftan da fosil yakıtlarla ilgili bu çalışmalarımız var. Bir taraftan da devreye girdiği anda tek başına %10'umuzu karşılayacak bir nükleer santralimiz olacak. Buna ilave yeni santrallerde planlıyoruz. Yenilebilir enerji konusunda Türkiye kendi kaynaklarını da üretmeye başladı. Enerjide dışa bağlılığı azaltmamızın 3 tane sebebimiz var; 1- Cari açığımızı azaltacak, 2- Bir taraftan enerjiyi daha temiz kullandığımızda daha az karbon salgılayacağız, çevresel etkisi olacak, 3- Firma ve hane halklarının daha ucuza enerji kullanması olacak.

KONUT FİYATLARI

Enerjide ve gıdadaki temel yaklaşımımızla aynı. Konut arzını artırmamız. Bakanımız Murat Kurum açıklama yaptı biliyorsunuz, sadece 350 bin konut İstanbul'a yapılacak. Seçim beyannamemizde yeni şehirler oluşturmayı tasarlıyoruz, yani mevcut şehirlerin dışında, daha elverişli, zemin olarak da afete daha uygun yerlerde, yeni uydu şehirler düşünüyoruz. Ticaretiyle, sosyal donatılarıyla sadece İstanbul'da bu anlamda 1 milyon nüfusu barındıracak, 2 önemli yerleşim yeri planlanıyor. Anadolu'da da 7 bölge de böyle uydu şehirler planlanıyor bütün bunlarla arzı attırmayı ve böylece konut fiyatlarını daha aşağıya çekmeyi, dolayısıyla da kiraları da aşağıya çekmeyi planlıyoruz.