Akaryakıta gelen ÖTV zamları ve KDV zammına tepkiler büyürken muhalif partiler Danıştay'da dava açtı, TBMM ise olağanüstü toplantı çağrısı sonucunda görüşmeye hazırlanıyor.

Bu gece yarısı benzin ucuzlayacak! 26 Eylül 2023 benzin ve motorin fiyatları Bu gece yarısı benzin ucuzlayacak! 26 Eylül 2023 benzin ve motorin fiyatları

Gelişmelerin ardından zamlara ilişkin bir hamle de Türkiye Barolar Birliği'nden (TBB) geldi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Danıştayda iki ayrı dava açarak, Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının artırılmasına ilişkin 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) artırılmasına ilişkin 7390 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali ve yürütmesinin durdurulmasını istedi.

TBB'den yapılan açıklamada, KDV artışına ilişkin düzenlemenin, Anayasa'nın 73. maddesinde öngörülen adil denge ilkesinden uzak olduğu, hak arama hürriyeti ile mülkiyet hakkının ihlaline sebebiyet verebilecek içerikte bulunduğu öne sürüldü. Düzenlemenin, dava masraf ve harçlarının yükseltilmesini de öngörerek vatandaşın mahkemeye erişim hakkının önünde bir engel oluşturacağı savunuldu.