Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde aranan şartlar ve giriş sınavlarına ilişkin esasları belirleyen yönetmelik yürürlükten kaldırılarak, yeni bir yönetmelik yayımlandı.

Ekonomim'de yer alan habere göre; yönetmelikteki en önemli değişiklik, bekçiler için aranan eğitim durumu şartında yapıldı. Önceki yönetmelikte bekçiliğe alınacaklarda ilkokul mezunu olma şartı aranırken, şimdi en az lise veya dengi okul mezunu olma şartı getirildi.

6 aylık süre 1 yıla çıktı

Bekçiler için daha önce en fazla 6 ay olan hapis cezası şartına ilişkin süre 1 yıla çıkarıldı. Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıla kadar süreyle hapis cezasına mahkûm olanlar bekçi olabilecekler. Önceki yönetmelikte en fazla 6 aylık hapis cezası şartı bulunuyordu.

Kayserililer dikkat! Deprem bölgesi oldu Kayserililer dikkat! Deprem bölgesi oldu

Önceki yönetmelikte bulunan, 'Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak' şartı yürürlükten kaldırıldı.

Uyuşturucudan tedavi görmüş veya görüyor olmamak şartı getirildi

Öte yandan yönetmeliğin uyuşturucu ve fuhuşla ilgili faaliyetlerde bulunmamış olma şartında da değişiklik yapıldı. Öncekinde kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında soruşturma/kovuşturma devam ediyor olmamak şartı yer alırken, yenisinde bunun yerine 'Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak' şartı getirildi.

Eski yönetmelikte yer alan şu hüküm ise yeni yönetmelikte düzenlenmedi: 'Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.'