Onlara kriz yok: Kârlarına kâr katmışlar Onlara kriz yok: Kârlarına kâr katmışlar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi alamayan şirketlerin döviz pozisyonunu limitin altına düşürmeyi taahhüt etmeleri halinde kredi kullanabileceklerini duyurdu. BDDK, eksik belge veya bağımsız denetim beyanı ile ilgili usulsüzlükleri düzeltme kararı aldı.

Bu kararlar kapsamında, bağımsız denetime tabi olan şirketlerin TL karşılığı olarak 10 milyon TL'nin üzerinde yabancı para (YP) nakdi varlığı olan ve bu varlıklarının şirketin aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından yüzde 5'ten fazlasını oluşturan şirketlere yeni bir TL cinsinden nakdi ticari kredi verilmeyeceği belirlendi. Ancak, bu kısıtlamalar sebebiyle kredi alamayan şirketlerin, uygun belgeleri sunarak veya bağımsız denetime tabi olmadıklarını kanıtlayarak bu sınırlamaları aşmış olmaları durumunda, kredi kısıtlamasının kaldırılacağı ifade edildi.

Eksik belge ya da bağımsız denetim beyanı ile ilgili usulsüzlükleri gideren şirketlerin kredi kısıtlamasını kaldırma kararı alan BDDK'den yapılan açıklamada, bir makroihtiyati tedbir olarak 7 Temmuz 2022 tarih ve 10265 sayılı Kurul kararı alındığı, söz konusu kararın 21 Ekim 2022 tarih ve 10389 sayılı Kurul kararı ile güncellendiği anımsatıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu kararlar uyarınca; belgelerin süresi içerisinde veya usulüne uygun olarak tevdi edilmemesi sebebiyle kredi kullanımları kısıtlanan şirketlerin, kredi kullandırılan tarihler itibarıyla durumlarının bahse konu Kurul kararları kapsamında belirlenmiş olan sınırlamalara aykırılık teşkil etmediğini veya bağımsız denetime tabi olmadığını belgelendirmeleri; belirlenen sınırlamalara uymamaları veya bağımsız denetime tabi olmadıklarına ilişkin gerçeğe aykırı beyanda bulunmaları sebebiyle kredi kullanımları kısıtlanan şirketlerin, mevcut durumda bahse konu aykırılıkları gidermiş olmaları, belirlenmiş olan sınırlamaları sağlayacaklarını beyan ve taahhüt etmeleri ve bu durumları belgelendirmeleri kaydıyla Kurul kararları uyarınca belirlenmiş olan kredi kullandırım sınırlandırmalarının söz konusu şirketler için kaldırılmasına karar verilmiştir."