Çalışma hayatıyla ilgili sık rastlanılan durumlardan biri de, iş değişiklikleri esnasında istifa edecek olanların tazminat hakkını kaybetmesidir. Kıdem tazminatına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.Artık bu şekilde istifa edenler tazminatlarının tamamını alabilecekler.

İş değişikliklerinde, istifa edenlerin kıdem tazminatını kaybetme endişesi oldukça yaygındır.Son yıllarda İş Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, çalışanlar farklı yollarla bile olsa kıdem tazminatlarını alabilme hakkına sahip olmuşlardır.Dolayısıyla, uygun şartları sağlıyorsanız tazminat alma hakkına sahipsiniz.

Kıdem tazminatı, kabaca ilgili iş yerinde bir yılın üzerinde çalışılan süre için işten çıkarma ya da emekli olma durumlarında almaya hak kazanılan ücrettir. Bu ücret, çalışanın işe başlama tarihinden itibaren belirli bir süre (genellikle bir yılın üzerinde) aynı iş yerinde çalışması sonucunda kazanılır ve işten ayrılma durumlarında hak edilir.

İşçinin kıdem tazminatı alma hakkı, genellikle işten çıkarılma durumunda geçerli olur. Örneğin, bir işçi 5 yıl boyunca aynı şirkette çalıştıktan sonra işten çıkarılırsa, son aldığı aylık brüt ücretin 5 katı oranında bir kıdem tazminatı hakkına sahiptir. Ancak, işçi istifa ederse işverenin tazminat ödeme zorunluluğu yoktur.İstifa durumunda işçi tazminat alamaz çünkü bu durumda işçi ayrılma kararını kendi isteğiyle almış olur.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN KİŞİ DE HAK KAZANIYOR

Zülfü Livaneli'den “Devlet memuru böyle olur” göndermesi Zülfü Livaneli'den “Devlet memuru böyle olur” göndermesi

Türkiye'de son yıllarda İş Kanunu'nun büyük ölçekli değişikliklere uğraması, üzerinden yıllar geçmiş olsa dahi ihlal durumlarında çalışana istifa ve tazminattan eksiksiz faydalanma hakkı sunuyor.

Siz de çalışma hayatınız boyunca aşağıdaki durumlardan birine maruz kaldıysanız, bulunduğunuz şirketten istifa etme ve kıdem tazminatınızı eksiksiz alma hakkına sahip oluyorsunuz.

İŞTE O ŞARTLAR

- Maaşınız zamanında yatmamışsa
- Fazla mesai ücretlerin geç ya da eksik ödeniyorsa
- İşyerinde bir üst kademedeki kişi tarafından baskıya / mobbinge maruz kalıyorsan
- Maaşın bir kısmı hesabına, bir kısmı ise (prim adıyla) elden veriliyorsa
- Yıllık izin ya da resmi tatiller olmak üzere izin hakların kullandırılmıyorsa

Bu maddelerin dışında, tıpkı askere gidecek kişinin eksiksiz tazminat alabilmesi gibi, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek işten ayrılan kişi de kıdem tazminatına hak kazanmakta.

Örneğin bir çağrı merkezinde müşteri temsilcisi olarak çalışan işçi, bir doktordan 'gürültülü yerde çalışması uygun değildir' şeklinde bir rapor alması halinde, mevcut işine devam edemeyeceğini gerekçe göstererek tazminat hakkı alabilir.

Editör: Gülşah Yıldız