Ankara Büyükşehir Belediyesi, vergi ve diğer konularda Büyükşehir Belediyesine borcu olan mükelleflere yapılandırma imkanı sağlıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' kapsamında mükellefler, vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önceki borçlar ile birlikte diğer cezaları yapılandırabilecek.

SON GÜN 31 MAYIS

Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen Başkentli mükellefler, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılandırma başvurularını 'https://ebelediye.ankara.bel.tr/ebelediye/' adresinden online olarak ya da Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı bankosundan yapabilecek.

Büyükşehir Belediyesine ödenecek tutarların ilk taksiti 30 Haziran 2023 tarihine kadar, diğer taksitler ise bu tarihi takip eden aylık dönemler halinde 48 aya kadar bölünen eşit taksitler şeklinde ödenebilecek.

Kanun kapsamında yapılandırılan idari para cezalarında ise yüzde 25 indirim uygulanarak ödeme kolaylığı sağlanacak.

48 AYA KADAR TAKSİT İMKÂNI

Mali Hizmetler Daire Başkanı Mesut Hastürk, belediyelere borcu olan vatandaşlara büyük ödeme kolaylığı getiren kanundan yararlanmalarını tavsiye ettiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

'7440 sayılı vergi ücret ve benzeri alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen bu kanun çerçevesinde belediyemizin mükellefleri de kapsam içerisinde. Belediyemiz mükelleflerinden belediyeye borcu olan ilan reklam vergisi, eğlence vergisi ve benzeri vergilerle, ücret, resim, harç gibi alacaklar bu kapsamda. Ayrıca kira alacakları, idari para cezaları ve benzerleri özellikle de harcamalara katılım payları da kapsam içerisinde. Mükelleflerimiz 31 Mayıs 2023 tarihine kadar online olarak ya da bizzat kendileri Belediyemize başvurabilirler. Yapılandırma kapsamında dilekçesini aldığımız mükelleflere 48 aya kadar eşit aylık taksitler halinde ödeme imkanı sağlayabiliyoruz.'

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN BORÇLAR

7440 sayılı kanun kapsamında yapılandırma imkanı verilen vergi borçlarının yanı sıra yapılandırılması sağlanacak diğer borçlar şöyle:

-Yol harcamalarına katılım payları,

Sinan Oğan'ın konuştuğu isimler gündem oldu! Sosyal medyayı sallayan fotoğraf... Sinan Oğan'ın konuştuğu isimler gündem oldu! Sosyal medyayı sallayan fotoğraf...

-Stabilize teknik altyapı bedeli,

-Belediyelerin kira ve ecrimisil alacakları,

-İdari para cezaları,

-İlan ve reklam vergisi,

-Eğlence vergisi,

-Yangın sigorta vergisi,

-İşgal harcı,

-Hal rüsumu,

-Atık su bedeli

-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97'nci maddesi kapsamında alınan ücretler.