Anavatan Partisi, sonradan kurulan Yeniden Anavatan Partisi’nin kullandığı isim, rumuz ve ambleminin kendi partilerinin isim, rumuz ve amblemiyle benzer olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Enver Aysever, Mustafa Sandal'ı uyardı: Erken dönemde intihar etmiş olursun Enver Aysever, Mustafa Sandal'ı uyardı: Erken dönemde intihar etmiş olursun

Başvuruyu inceleyen AYM, Yeniden Anavatan Partisi için kararını verdi. Partinin isim, rumuz ve ambleminin iltibasa  mahal verecek (karışıklığa sebep olmak) şekilde Anavatan Partisi’nin isim, rumuz ve amblemi ile benzer olması sebebiyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 104. maddesinin üçüncü fırkası gereğince hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine (silinmesine) oy birliğiyle karar verdi.