Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı yetkileri ile ilgili verdiği kararlar büyük yankı uyandırdı. Bazı kesimlerden tepki alan kararlar bazı kesimler tarafından desteklendi. Siyaset gündeminde de bir "yetki" tartışması alevlendi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) dünkü "yetki" kararlarına ilişkin olarak, "Çeşitli mecralarda iddia edildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet sistemi kapsamında Anayasa'dan, kanunlardan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin esası itibarıyla geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki yorumlar gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, 21 Ocak 2017 tarihli 6771 sayılı kanunla Anayasa'da yapılan değişikliklere uyumun sağlanması amacıyla, 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı Yetki Kanunuyla Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi verildiğini anımsatan Tunç, 7142 sayılı Yetki Kanununun çerçevesinin tamamen Anayasa değişikliğine uyum şeklinde çizildiğini kaydetti.

Bakan Tunç, söz konusu Yetki Kanununa dayanılarak hazırlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) yeni hükümet sisteminin yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığını aktardı.

HSK yeni kararnameyi yayınladı: 4 bin 299 savcının görev yeri değişti HSK yeni kararnameyi yayınladı: 4 bin 299 savcının görev yeri değişti

AYM'nin, 703 sayılı KHK'nın iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağladığı ve bazı hükümler hakkında iptal kararı verdiğini bildiren Bakan Tunç, KHK'nın tümünün iptali isteminin ise reddedildiğine işaret etti.

AYM'nin, iptal kararı verdiği düzenlemeleri şekli yönünden değerlendirdiğini, bu düzenlemelerin esasen kanunla yapılması gerektiği kanaatine ulaştığını ve gereğinin yapılması için de kanun koyucuya 12 aylık süre tanıdığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Anayasanın 104'üncü maddesinde de belirtildiği üzere, üst kademe kamu yöneticilerini atama görevi Cumhurbaşkanına aittir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenir. Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yürürlüktedir. Hal böyleyken çeşitli mecralarda iddia edildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet sistemi kapsamında Anayasa'dan, kanunlardan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin esası itibarıyla geçersiz olduğu veya yok sayıldığı şeklindeki yorumlar gerçek dışıdır."

Editör: Hatice Kübra