AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 9'uncu Yargı Paketi olarak bilinen ve 38 maddeden oluşan, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, Meclis Başkanlığına sunduklarını söyledi. Güler, teklife katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Teklifte, Anayasa Mahkemesi'nin bazı iptal kararları var. Özellikle seçimlerden önce Anayasa Mahkemesi daha önceden yürürlükte bulunan birçok kanun maddesini bazı gerekçelerle birlikte iptal etmişti. Bu iptal gerekçeleri kapsamında bazı düzenlemelere bu kanun teklifinde yer veriyoruz. Nedir bunlar; evlenen kadının soyadına ilişkin düzenleme getiriyoruz. Kullanılacak soyadı nedeniyle aile bütünlüğünün zarar görmemesi ve çocukların olumsuz etkilenmemesi amacıyla kadınların evlenince eşlerinin soyadını alacağı ve isterlerse önceki soyadlarını da kullanabileceklerine yönelik yeni bir düzenleme hayata geçiriyoruz ve teklif ediyoruz" diye konuştu.

'SOYBAĞININ REDDİ İÇİN DAVA AÇMA HAKKI GELECEK'

Güler, anne ya da baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi için de dava açma hakkı geleceğini söyleyerek, "Diğer yandan ailenin huzur ve refahının korunması amacıyla baba olduğunu iddia eden 3'üncü kişilerin soybağının reddi davası açabilmesi belirli kurallara tabi olarak yine kanun teklifimizde yer alıyor. Diğer bir teklifimizde evlat edinenlerin adlarının evlatlığın ana ve baba adı olarak yazılabilmesine de bu teklifimizde imkan sağlıyoruz. Diğer taraftan uzlaşma görüşmeleri sırasında tespit edilemeyen veya uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlara ilişkin tazminat davası açabilme imkanı da bu teklifimizde yer alıyor. Arabuluculuk görüşmelerinin ilk toplantısına katılmayan tarafın yargılama giderlerinden sorumluluğu ve lehlerine hükmedilecek vekalet ücretine ilişkin de düzenleme yasa teklifimizde yer alıyor. Ayrıca, aynı ilde birden fazla baro kurulmuş olsa bile hepsinin bütün vatandaşlarımızın hizmetinde olduğu dikkate alınarak her bir 5 bin nüfus için tespit edilecek toplam puana göre de barolarımıza yeni imkanlar getiriyoruz. Ayrıca idari yargıda kanun yollarına başvuru kapsamında hangi tarihteki parasal sınırın dikkate alınacağı netleştirilmek suretiyle hak kayıplarının da önüne geçilmesi de amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

'HAKARET İÇİN ŞİKAYET SÜRESİ 2 YILI GEÇMEYECEK'

Güler, teklifte, şikayete tabi hakaret suçu bakımından azami şikayet süresini de yeniden belirlediklerini ifade ederek, "Düzenlemeyle soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresinin her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 2 yılı geçemeyeceğini kabul ediyoruz. Böylelikle özellikle sosyal medya üzerinde uzun yıllar önce yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle vatandaşlarımız üzerinde sonradan oluşturulacak baskı ve tehdidin de önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Burada belirtmek gerekir ki bazı art niyetli kişilerin özellikli toplumun hassasiyet duyduğu alanlara yönelik olarak kasıtlı özel paylaşımlar yapmak suretiyle sosyal medyanın gücünü kötüye kullanma yönünde bir çabasının olduğunu ve buna yönelikte bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu belirtmek isterim" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Sarayın gölgesi, Türk futbolundan kalkmadı Kemal Kılıçdaroğlu: Sarayın gölgesi, Türk futbolundan kalkmadı

'HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ İÇİN ASGARİ SORU SAYISINI 120'YE ÇIKARIYORUZ'

Teklifle arabuluculuk kurumunun etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler de getirdiklerini vurgulayan Güler, "Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçuların arabuluculuk eğitimi almak şartıyla sınavsız olarak arabulucu olabilmesini de imkan tanıyoruz. Teklifimizde bazı sorunların çözümüne yönelik de kolaylıklar getiriyoruz. Bunlardan bir tanesi hukuk mesleklerine giriş sınavı ve ön sınavının içerik itibariyle daha kapsayıcı olması ve bu sınava gireceklerin hukuk alanındaki bilgi ve yetkinliğinin artırılması amacıyla bu sınavda soru sorulacak alanlar arasına yeni konular ekliyoruz ve asgari soru sayısını 100'den 120'ye çıkartıyoruz. Ayrıca hukuk fakültesi mezunlarının uzlaştırmacı olabilmesi sağlanarak, uzlaştırma kurumunun daha iyi işleyecek bir konuma da ulaşmasını arzu ediyoruz. Diğer bir madde ile icra ve iflas kanun hükümlerine göre yapılan elektronik açık artırmaların sürüncemede kalmasına ve gerçek alıcılar arasında rekabet içinde gerçekleştirilmesine yönelik de bazı düzenlemeleri bu teklifimizde yer veriyoruz" diye konuştu.

Güler ayrıca, teklifin bundan sonraki davalar için geçerli olacağını söyledi.

Editör: Nigar Topcu