Resmi Gazete'nin 14 Temmuz tarihli sayısında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları yayımlandı. HSK kararına göre, yükselmeye tabi hâkimler ve savcıların isim listesi, görev yerleriyle birlikte yayınlandı.  Hangi hakim ve savcılar terfi etti? Hakim ve savcıların terfi listesinde hangi isimler var? Hakim ve savcıların görev yerleri neresi? İşte Terfi eden hakim ve savcılar listesi..

İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan 'Yeni Anayasa' açıklaması: 'Kasıtları Türkiye'de rejim değişikliği' İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan 'Yeni Anayasa' açıklaması: 'Kasıtları Türkiye'de rejim değişikliği'

Terfi eden  hakim ve savcılar ve görev yerleri 
Kararda, terfi eden adli ve idari yargı hâkimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcılarının isim listeleri görev yerleri ile birlikte ilan edildi.  Toplam 37 sayfalık kararda, 30 Nisan itibarıyla birinci dereceye yükselip ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi adli ve idari yargı hâkimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının listesi yer aldı. Kararda şöyle denildi:

İlk defe birinci sınıfa ayrılanlar...
"30.04.2023 tarihi itibari ile 1 inci dereceye yükselip 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 32 nci maddesi uyarınca 30.04.2023 tarihinden geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hâkimleri ile Cumhuriyet başsavcı ve savcılarının adlarını gösterir liste aşağıda gösterilmiştir. Sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenler yayım tarihinden itibaren otuz gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebilirler."

HAKİM SAVCI TAYİN VE TERFİ LİSTESİ